"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)
  • Zadbajmy o swoją wątrobę! Można jeszcze zgłaszać się na badania.

    Oddział dermatologii szpitala Copernicus w Gdańsku planuje wynajęcie specjalistycznego urządzenia do bezinwazyjnego badania wątroby. Fibroscan, bo to o tym urządzeniu mowa, zastępuje tradycyjną biopsję wątroby a na dodatek robi badanie całej wątroby (a nie jego fragmentu jak w biopsji) i to bezboleśnie, bez powikłań, z możliwością wykonania ambulatoryjnie i wielokrotnie. Badanie jest szczególnie przydatne w ocenie stłuszczenia i zaawansowania włóknienia w przebiegu marskości wątroby, bo pozwala na pełniejszą diagnozę etapu choroby i związane z nim właściwe leczenie oraz rokowanie. Dla pacjentów z historią m.in. metotreksatu (mtx), cyklosporyny, neotigasonu i in. leków ogólnych jest to nie do przecenienia.
    Badanie to jest jednak dosyć kosztowne i nie może być refundowane wszystkim, którzy tego potrzebują. „Na mieście” kosztuje koło 300zł. Alternatywą i dosyć ułomną - jest biopsja wątroby, dająca jednak podgląd tylko w miejscu badania. Aparat FibroScan robi badanie całej wątroby i to bezboleśnie. W szpitalu jego koszt wyniósłby ok. 250 zł. Jednak czy szpital zdecyduje się wynająć sprzęt robić odpłatne badania zależy czy będą osoby chętne. Przeciwwskazaniem jest ciąża i wszczepiony rozrusznik serca. Jeżeli są wśród nas lub naszych znajomych są osoby, które chciałyby zrobić sobie takie badanie, to proszę o kontakt z lekarzem, który sprawę prowadzi na oddziale pod numerem telefonu 515285644 (dr Katarzyna Szymańska, dr Magdalena Roskosz-Stożkowska , dr Aleksandra Siedlewicz). To lekarz będzie ustalał terminy po uzyskaniu liczby chętnych, która zapewni zwrot kosztów najmu aparatu.