"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Nowe władze Stowarzyszenia

W dniu 28 lutego 2015 r. podczas pierwszego zebrania nowych władz Zarządu ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia.
Zgodnie z Uchwałą nr 1/2015 Prezesem Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” wybrany został Jerzy Gała, wiceprezesem Zarządu - Roman Korolko, członkami Zarządu - Mirosława Lehman, Anita Pietrzykowska i Jerzy Balewski.
W każdej sprawie dotyczącej działalności Stowarzyszenia można kontaktować się telefonicznie i mailowo z zarządem

Na spotkaniu Zarządu zdecydowano o
- przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia na ul. Solec w Gdańsku i zakończeniu działalności pod adresem ul. Powstańców Warszawskich 1-2.
- rezygnacji z posiadanego abonamentu jednego numeru telefonicznego Stowarzyszenia - zarząd zdecydował o udostępnieniu dla potrzeb działalności Stowarzyszenia swoich prywatnych numerów telefonicznych.
- harmonogramie spotkań w I półroczu 2015 r.: g.11 18.IV, g.11 9.V, g.11 13.VI. - potwierdzono chęć wspólnych spotkań Zarządu z członkami Stowarzyszenia w planowanych terminach.
- chęci kontynuacji letnich spotkań integracyjnych - wskazano jednak na konieczność zewnętrznego doinwestowania wyjazdu.
Możliwości zakupu preparatów leczniczych dla chorych na łuszczycę członków Stowarzyszenia uzależniono od wielkości zebranych darowizn z tytułu opp.

W dniu 21.02.2015 r. na pierwszym spotkaniu nowo wybranej Komisji rewizyjnej ukonstytuował się jej skład:
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Jolanta Nowicka - Czajka,
Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Krystyna Mleczkowska,
Członek Komisji Rewizyjnej - Ewa Stencel.