"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Spotkanie Andrzejkowe

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczyce FALA NADZIEI
informuje Państwa, iż odbyło się spotkanie "Andrzejkowe", członków stowarzyszenia
w dniu 22 listopada 2014 r. o godzinie 17:00 w sali restauracyjnej SONATA

W programie spotkania:
- poczęstunek (bufet szwedzki)
- wróżby Andrzejkowe