"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Spotkanie Noworoczne dla członków Stowarzyszenia

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę Fala Nadziei
informuje Państwa, iż w dniu 11 stycznia 2014 o godz. 15.00
odbyło się spotkanie Świąteczno-Mikołajkowe dla członków Stowarzyszenia
w sali konferencyjnej (1 piętro) Hotelu Szydłowski przy ulicy Grunwaldzkiej 114

Dla wszystkich przybyłych oczywiście był prezent-niespodzianka