"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Koncert charytatywny z okazji IX Światowego Dnia Łuszczycy

Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę "Fala Nadziei"
zoorganizowało koncert charytatywny z okazji
IX Światowego Dnia Łuszczycy,
który odbył się 27 października 2012r. o godz. 17.00
w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki Gdańsku
ul. Łąkowa 1/2Program koncertu
- Powitanie uczestników koncertu
- Miłosz Kamiński - Kaczmar - trąbka, akompaniament Amelia Pękała
Prof. Jerzy Wujtewicz - wiolonczela
- Przerwa kawowa (foyer)
- Zbigniew Bajor - baryton, solista Teatru Muzycznego w Gdyni
- Aukcja obrazów: prowadzenie Joanna Kreft-Baka
- Przerwa kawowa (foyer)
- Zagan Acoustic
- Zakończenie koncertu