"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Informacja

Szanowni Państwo !
W związku z wprowadzeniem nowej ustawy refundacyjnej w styczniu 2012 r. przez
Ministerstwo Zdrowia zmuszeni byliśmy zawiesić konsultacje lekarskie dla
członków Stowarzyszenia.
Podyktowane to zostało brakiem możliwości wypisywania recept z refundacją
przez lekarzy nie zatrudnionych w Poradni przy PCT.
Wychodząc jednak na przeciw potrzebom naszych członków zapraszamy
na konsultacje dermatologiczne, w razie potrzeby,
w czwartki w godz 14-15, oraz w piątki w godz. 12-13 w pokoju nr 1
Poradni Dermatologicznej przy PCT.
W celu otrzymania dokładniejszych informacji proszę kontaktować sie z Sekretarzem
Stowarzyszenia Panem J. Balewskim pod nr tel Stowarzyszenia.
Z konsultacji można zacząć korzystać od 11.10.2012 r.