"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Spotkanie noworoczne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia

Zarząd Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę Fala Nadziei
informuje Państwa, iż w dniu 18 lutego 2012 o godz. 16.00
odbyło się spotkanie noworoczne, członków i sympatyków Stowarzyszenia

Program spotkania obejmował przedstawienie najnowszych informacji odnośnie działalności Stowarzyszenia, oraz mile "pogawędki".
Przewidziane były również liczne niespodzianki!

Z przyjemnością zawiadamiamy również, iż Stowarzyszenie nasze powróciło do statusu Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionej do pozyskania
1% podatku dochodowego za rok 2011r.

Mamy nadzieję, że członkowie nasi, ich rodziny oraz znajomi wybiorą naszą organizację do przekazania 1% swojego podatku dochodowego.

Miejsce spotkania: Centrum Biznesowo-Konferencyjne
Gdańsk ul Do Studzienki 34 B

Przypominamy wszystkim członkom, że zgodnie z postanowieniem na Walnym Zgromadzeniu w kwietniu 2011 r.
składka członkowska od 1 maja 2011 wynosi 10zł miesięcznie