"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

V Wyjazdowe spotkanie w Jantarze

Członkowie Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę "Fala Nadziei"
już po raz piąty spotkali się na Mierzei Wiślanej w Jantarze, które odbyło się 8 lipca 2011 roku

Zorganizowane były liczne atrakcje między innymi:
- kurs "Nordic Walking" pod okiem wykwalifikowanego instruktora
- nowości w pielęgnacji skóry łuszczycowej
- atrakcyjną konsumpcję