"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Spotkanie Wigilijne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia "Fala Nadziei" spotkali się na spotkaniu wigilijnym.
Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Szydłowski dnia 11.12.2010.
Przy suto zastawionym stole wszyscy uczestnicy podzielili się opłatkiem.
Wśród życzeń wigilijnych dominowały głównie tematy zdrowia, a także dotyczące poprawy systemu lecznictwa chorych na łuszczycę oraz łuszczycowego zapalenia stawów.
W kuluarach toczyły się rozmowy między innymi na temat dalszych kierunków rozwoju naszego Stowarzyszenia.
Miłą niespodzianką była wizyta samego św. Mikołaja, który przybył z wielkim workiem pełnym prezentów.
Każdy z uczestników otrzymał od naszego gościa miły upominek.
Rozstaliśmy się w świątecznych nastrojach już wyczekując następnego spotkania naszego Stowarzyszenia.