"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

VI Światowy Dzień Łuszczycy

W dniu 26.10.2009 r we wspaniałej scenerii Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Gdańsku
odbył się koncert charytatywny organizowany przez
Pomorskie Stowarzyszenie Chorych Na Łuszczycę "Fala Nadziei"
z okazji VI Światowego Dnia Łuszczycy.Koncert uświetniony został występami artystów w osobach:
JM Pana Rektora Bogdana Kułakowskiego - pianisty
Zespołu Zagan Acoustic oraz wokalistki Anety Sucheckiej przy akompaniamencie Jana Wiśniewskiego.
Koncert zamknął recital muzyki kontrabasowej wykonany przez Andrzeja Wojciechowskiego.
Imprezę prowadziła aktorka Teatru Wybrzeże Pani Joanna Kreft-Baka.
W przerwach między występami artystów odbyła się loteria fantowa, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników.
Wspaniała oprawa koncertu, doskonałe występy artystów oraz udział wielu słuchaczy sprawiły, iż koncert ten na długo zapisze się w naszej pamięci.