"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Status Organizacji Pożytku Publicznego

Zarejestrowanie naszego stowarzyszenia w KRS w Gdańsku,
jako organizację pożytku publicznego (OPP)