"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Koncert charytatywny z okazji V Światowego Dnia Łuszczycy

Stowarzyszenie "Fala Nadziei" informuje, iż w dniu 26.10.2008
w sali im. Rajskiego na terenie Opery Leśnej w Sopocie
odbył się koncert charytatywny z okazji V Światowego Dnia Łuszczycy.Koncert prowadził aktor Mirosław Baka, koncert uświetniły występy:
Małgorzaty Lewińskiej, Magdaleny Chmieleckiej, oraz
tancerze Oskar Żołądkiewicz i Jolanta Krasińska.
Koncert okazał się wspaniałym przeżyciem dla organizatorów, członków i sympatyków Stowarzyszenia

Dochód z Koncertu przeznaczony jest na rozpowszechnianie i wdrażanie
nowych metod leczenia łuszczycy w Województwie Pomorskim.
W trakcie koncertu odbyły się liczne atrakcje.