"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Wyjazdowe spotkanie w Jantarze

Odbyło się wyjazdowe spotkanie w Jantarze na Mierzei Wiślanej
dla członków Stowarzyszenia oraz dla wszystkich chętnych,
m.in. odbył się wykład przygotowany przez Panią Doktor Agatę Prędotę
pod tytułem "Czy codzienna dietą można pomóc łuszczycy ?",
który przedstawiła Pani Doktor Joanna Garstecka.