"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Koncer charytatywny z okazji IV Światowego Dnia Łuszczycy

W dniu 28.10.2007 roku Pomorskie Stowarzyszenie Chorych Na Łuszczycę "Fala Nadziei"
działające przy Oddziale Dermatologii PCT WSS w Gdańsku
zorganizowało koncert charytatywny z okazji IV Światowego Dnia Łuszczycy.
Myślą przewodnią dla zorganizowania tego koncertu była chęć przybliżenia społeczności pomorza problematyki łuszczycy oraz zbiórka funduszy na rozwój nowych metod terapii tego schorzenia.

Koncert odbył się w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Kameralnej na terenie Opery Leśnej w Sopocie.
Wsparcia artystycznego udzielili artyści Aleksandra Kucharska-Szefler sopran, która wykonała recital pieśni kaszubskich przy akompaniamencie Witosławy Frankowskiej.

W dalszej kolejności wystapiła Tatiana Szczepankiewicz - solistka sopran koloraturowy z repertuarem
operetkowym przy akompaniamencie profesora Andrzeja Nanowskiego.
Na zakończenie wystąpił Tango Club Trójmiasto z pokazem tanga argentyńskiego.
W przerwie odbyła się loteria fantowa oraz aukcja prac wykonanych przez członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie koncertu złożono na ręce aktora Mirosława Baki.

Koncert upłynął w miłej atmosferze muzyki i tańca, a liczne grono słuchaczy zgłosiło chęć
uczestniczenia w następnych tego typu przedsięwzięciach jako doskonałej formie
upowszechniania choroby bliskiej chorym a mało znanej szerokiej społeczności.