"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Drugie spotkanie dla członków Stowarzyszenia

Drugie spotkanie dla członków Stowarzyszenia po wprowadzeniu przez Panią Ordynator
dr. Marię Czubek odbył się wykład na temat:
"Sfera psychiczna osób chorych na łuszczycę"
poprowadzony przez pana doktora Macieja Walkiewicza z zakładu badań
nad jakością życia z Akademii Medycznej w Gdańsku.
Po wykładzie firma "Demi Servis" zademonstrowała swoje produkty dla chorych na łuszczycę.