"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Nowy plakat naszego Stowarzyszenia

Przedstawiamy propozycję nowego plakatu
naszego Stowarzyszenia.