"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Pierwsze spotkanie dla członków i wszystkich chętnych

Stowarzyszenie zorganizowało pierwsze spotkanie dla członków i wszystkich chętnych,
na którym odbyła się prelekcja na temat:
"Patogeneza, obraz kliniczny nowe kierunki leczenia łuszczycy",
którą wygłosiła dr. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz
oraz odbył się pokaz filmu dydaktycznego "Jutro zaczyna się dzisiaj"
dotyczący leczenia biologicznego firmy Shering-Plought.