"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Zarejestrowano stowarzyszenie w KRS w Gdańsku

Zarejestrowano stowarzyszenie w KRS w Gdańsku.
Zarząd ustalił oficjalne rozpoczęcie działalności na 01.03.2007