"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia

Dnia 26.06.2006 odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia.
Na spotkaniu było 31 osób (według listy).
Przyjęto statut i nazwę Stowarzyszenia jako:
Pomorskie Stowarzyszenie chorych na łuszczycę "Fala nadziei"
z siedzibą w Pomorskie Centrum Traumatologii
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku ul. Powstańców Warszawskich 1/2
Odział Dermatologii.