"Pomaga nam nie tyle pomoc przyjaciela, ile możność polegania na niej" Epikur (341-271 p.n.e.)
 • Na terenie Oddziału Dermatologii Szpitala Copernicus Sp z o.o.w Gdańsku uruchomiony został Oddział Dzienny Leczenia Łuszczycy na zasadach komercyjnych. W ramach czterogodzinnego pobytu, przez pięć dni w tygodniu,na chorych czekają m.in. zabiegi fotolecznictwa, balneoterapii, fizjoterapii oraz leczenie miejscowe łuszczycy wszystkimi możliwymi preparatami leczniczymi. Komfortowe warunki zapeniają nowe pomieszczenia, specjalnie przystosowane do indywidualnej terapii.
  Szczegółowe informacje oraz zapisy na leczenie prosimy kierować pod nr tel. 515285644.

   

   


 • 20 października w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie podczas finałowej gali rozstrzygnięcia projektu „Zwyczajnie Aktywni” ogłoszono zwycięskie projekty w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Zwyczajnie Aktywni”. Inicjatywa jest dedykowana organizacjom i stowarzyszeniom zrzeszającym pacjentów cierpiących na autoimmunologiczne choroby zapalne oraz osoby zakażone HCV. Pomorskie Stowarzyszenie Chorych na łuszczycę FALA NADZIEI ponownie w tym roku zostało wyróżnione podczas gali.

   

            

   

  Więcej o tegorocznym konkursie ZWYCZAJNIE AKTYWNI można przeczytać na stronie organizatorów konkursu.
   

 • 24 września 2015 r. odbyło się ostatnie, w VII kadencji Sejmu, spotkanie Zespołu Parlamentarnego ds. łuszczycy z przewodniczącym Panem Ryszardem Kaliszem.W zgodnej opinii pacjentów oraz ekspertów medycznych ostatnie lata przyniosły poprawę opieki nad pacjentami. Wskazano także obszary, które wymagają udoskonalenia, m.in. dostosowania do nowych metod leczenia organizacji opieki nad chorymi oraz nierówności w dostępie do leczenia dla ośrodków położonych poza dużymi aglomeracjami.

  W ostanim posiedzeniu tek kadencji Sejmu posiedzeniu wziął również udział prof. Witold Owczarek z Kliniki Dermatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, który podsumował efekty wprowadzenia programu leczenia biologicznego dla pacjentów z umiarkowaną i ciężką łuszczycą plackowatą. Pan Profesor zwrócił uwagę na fakt, że z terapii biologicznych korzysta  coraz więcej pacjentów,  a kryteria umożliwiają włączenie pacjentów już z umiarkowaną postacią łuszczycy plackowatej.


  Spotkanie było również okazją do podsumowania pracy Zespołu. Efekty trzech lat pracy pozytywnie ocenia poseł Ryszard Kalisz, Przewodniczący Zespołu, który stwierdził: Działalność Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy utworzonego z mojej inicjatywy była udana. Wbrew wielu nieprzychylnym opiniom, forsowanym także przez media, odnośnie sensowności samych zespołów sejmowych, prowadzony przeze mnie Zespół, to przykład, że poza salą obrad, w spokojnej, merytorycznej atmosferze, wsłuchując się w głos chorych, można zrobić dużo dobrego. W Zespole, tworząc swego rodzaju komisję trójstronną z politykami, pacjentami i służbą zdrowia, poruszyliśmy bardzo wiele ważnych tematów, kilka doprowadzając do szczęśliwego końca. Liczba maści przepisywana w aptekach, programy lekowe dla dwóch odmian łuszczycy, wskazanie przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia na palące problemy, wymagające załatwienia, bez angażowania większych środków publicznych - to kwestie, które należy zapisać po stronie sukcesów Zespołu.


  Dagmara Samselska - przewodnicząca  Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę zaapelowała do środowiska parlamentarnego o kontynuację prac Parlamentarnego Zespołu ds. Łuszczycy w kolejnej kadencji Sejmu. Jej zdaniem takie wyzwania jak brak kompleksowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentami z łuszczycą oraz wspomniane przez ekspertów trudności związane z leczeniem sprawiają, że powinna ona być przedmiotem stałej dyskusji w Parlamencie. Zdanie to podziela Przewodniczący Zespołu: Jest jeszcze wiele do zrobienia. Wierzę, że kolejna kadencja przyniesie kontynuację naszej pracy. Trzeba zająć się takimi sprawami, jak podjęcie rzeczowej i merytorycznej debaty na temat kosztów nieuczestn...

 • W dniu 28 lutego 2015 r. podczas pierwszego zebrania nowych władz Zarządu ukonstytuowały się nowe władze Stowarzyszenia.
  Zgodnie z Uchwałą nr 1/2015 Prezesem Zarządu Pomorskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Fala Nadziei” wybrany został Jerzy Gała, wiceprezesem Zarządu - Roman Korolko, członkami Zarządu - Mirosława Lehman, Anita Pietrzykowska i Jerzy Balewski.
  W każdej sprawie dotyczącej działalności Stowarzyszenia można kontaktować się telefonicznie i mailowo z zarządem

  Na spotkaniu Zarządu zdecydowano o
  - przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia na ul. Solec w Gdańsku i zakończeniu działalności pod adresem ul. Powstańców Warszawskich 1-2.
  - rezygnacji z posiadanego abonamentu jednego numeru telefonicznego Stowarzyszenia - zarząd zdecydował o udostępnieniu dla potrzeb działalności Stowarzyszenia swoich prywatnych numerów telefonicznych.
  - harmonogramie spotkań w I półroczu 2015 r.: g.11 18.IV, g.11 9.V, g.11 13.VI. - potwierdzono chęć wspólnych spotkań Zarządu z członkami Stowarzyszenia w planowanych terminach.
  - chęci kontynuacji letnich spotkań integracyjnych - wskazano jednak na konieczność zewnętrznego doinwestowania wyjazdu.
  Możliwości zakupu preparatów leczniczych dla chorych na łuszczycę członków Stowarzyszenia uzależniono od wielkości zebranych darowizn z tytułu opp.

  W dniu 21.02.2015 r. na pierwszym spotkaniu nowo wybranej Komisji rewizyjnej ukonstytuował się jej skład:
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Jolanta Nowicka - Czajka,
  Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Krystyna Mleczkowska,
  Członek Komisji Rewizyjnej - Ewa Stencel.